زهره امينيان‌حيدري

عضو هيأت علمي گروه علوم‌تربيتي

محل اخذ مدرك تحصيلي: دانشگاه جرج واشنگتن آمريكا

 

دروسي كه تاكنون تدريس نموده‌ايم:

1. روان‌شناسي عمومي

2. روان‌شناسي تربيتي

3. روان‌شناسي رشد (1)

4. روان‌شناسي رشد (2)

5. آموزش و پرورش 3 مقطع

6. جامعه‌شناسي آموزش و پرورش

7. مسائل جوانان و نوجوانان

8. كار و آشنايي با طبيعت و زندگي اجتماعي

9. بهداشت و تغذيه مادر و كودك

10. تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران

كارهاي پژوهشي و ترجمه:

1. پژوهش در مورد بزهكاران به كمك يكي از اساتيد دانشكده و تعدادي از دانشجويان جهاد دانشگاهي كه حاصل كار به صورت كتاب تحت عنوان        "ساخت خانواده و شخصيت بزهكاران" منتشر شد.

ترجمه بخشي از كتاب آموزش و پرورش كيفي فراگير 1381، مشهد، انتشارات به‌نشر.

 

كارهاي اجرائي:

1. عضو شوراي سرپرستي روزنامه خراسان

2. عضو شوراي عالي جذب و به كارگيري نيروها

3. عضويت در دفتر همكاري حوزه و دانشگاه

4. عضويت در شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

5. بنيان‌گزار و مسئول برنامه بچه‌هاي انقلاب اسلامي در راديو خراسان

6. معاونت آموزشي دانشكده علوم‌تربيتي

7. مشاور دانشجويان دختر دانشگاه

8. نماينده دانشگاه در كميسيون بانوان استانداري خراسان

9. استاد نمونه در سال 1368.