دکتر محمد باقر حبیبی نجفی

دانشيار گروه علوم و صنايع غذايی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

habibi@um.ac.ir

اطلاعات شخصی

سوابق تحصيلي

سوابق شغلي و آموزشي

سوابق فعاليتهاي اجرايي و تخصصي

عضويت در مجامع علمي

دريافت نشان و جايزه

انتشارات

   1- عنوان پايان‌ نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

   2- مقالات در نشريات ومجامع علمي داخلي

   3-مقالات در نشريات انگليسي

   4- كتاب

ارائه مقاله در مجامع علمي بين المللي:

     شركت در اجراي پروژه هاي بين المللي

آشنايي با زبانهاي بيگانه

 

 

 

 

 

 

اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگي : محمد باقر حبيبي نجفي

آدرس : دانشگاه فردوسي مشهد, دانشكده كشاورزي , گروه علوم و صنايع غذايي

پست الكترونيكي : habibi@ferdowsi.um.ac.ir

                                 habibinaj@hotmail.com            

 

 

سوابق تحصيلي:

1-            دكتري تخصصي در علوم غذائي (بيوتكنولوژي) -  از سال 1368 تا 1373 دانشگاه مك گيل دانشكده كشاورزي و علوم محيطي گروه علوم غذائي و شيمي كشاورزي مونتريال كانادا

2-           كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذائي از سال 1363 تا 1365 دانشگاه تربيت مدرس تهران ايران

3-           كارشناسي علوم تغذيه و صنايع غذائي دانشگاه فردوسي از سال 1351 تا 1355-مشهد-ايران

 

 

سوابق شغلي و آموزشي:

-   دانشيار از 10/3/1381 تا كنون - گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد.

-           استاديار از 1373 تا 10/3/1381 گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد. در اين مدت تدريس دروس ميكروبيولوژي غذائي  و صنايع تخميري براي دانشجويان كارشناسي, ميكروبيولوژي عمومي براي دانشجويان كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي توكسيكولوژي مواد غذايي براي دانشجويان كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي , آنزيم شناسي و كاربرد آن براي دانشجويان دكتري تخصصي علوم دامي و علوم صنايع غذايي اصول بهداشت و صنايع شير براي دانشجويان دكتري دامپزشكي. بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي براي دانشجويان كارداني دامپزشكي و سرپرستي پايان‌نامة حدود 15 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي را عهده‌دار بوده‌ام.

-           مآموريت تحصيلي از 1368 تا 1373 دانشگاه مك گيل كانادا

-           مربي از 1365 تا 1368 گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد. طي اين مدت تدريس دروس صنايع تخميري, اصول سركه و ترشيجات, صنايع بسته‌بندي براي دانشجويان كارداني و كارشناسي علوم و  صنايع غذايي و همچنين مركز آموزش شهيد هاشمي نژاد وابسته به جهادسازندگي را عهده‌دار بوده‌ام و عضو كميته صنايع غذايي مركز پژوهشهاي علمي و صنعتي خراسان بودم

-           هنر آموز 1363-1360 هنرستان كشاورزي شهيد يوسفي آموزش و پرورش ناحيه 3 مشهد تدريس دروس تخصصي به هنرجويان رشته صنايع غذايي

 

 

سوابق فعاليتهاي اجرايي و تخصصي

       -    رئيس هيات مديره انجمن بيوتكنولوژي خراسان از سال 1382

-           سر دبير مجله  علمي پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از 1381 تا كنون

-          معاون گروه علوم و صنايع غذايي از سال 1381 تاكنون

-          معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده كشاورزي از سال 1374 تا 1377

-          عضو گروه پژوهشي صنايع غذايي جهاددانشگاهي خراسان از سال 1374 تا 1376

-          عضو كميته تحيصلات تكميلي گروه علوم و صنايع غذايي از سال 1374 تاكنون

-          عضو كميته برنامه‌ريزي دروس رشته علوم و صنايع غذايي از سال 1379 تاكنون

-          عضو كميسيون بيوتكنولوژي كشاورزي از سال 1379 تا1380

-          عضو كميته تخصصي صنايع كشاورزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي از 1381

-          عضو شوراي نظارت و ارزيابي آموزش دانشگاه از سال 1374تا 1377

 

 

عضويت در مجامع علمي

-          عضو انستيتوي صنايع غذايي (IFT) ميشيگان آمريكا

-          عضو اتحاديه لبنيات آمريكا (ADSA) آمريكا

 

 

دريافت نشان و جايزه

-          احراز رتبه اول در نشست سالانة IFT كميته بيوتكنولوژي به دليل ارائه بهترين مقاله و دريافت لوح تقدير به همراه جايزه نقدي در سال 1994 كه شرح مصور آن در مجلة Food Technology ماه نوامبر سال 1994 درج گرديده است.

 

 

انتشارات

1- عنوان پايان‌ نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

-          رساله دكتري : آنزيم‌هاي ويژة پرولين از زيرگونه‌هاي لاكتوباسيلوس كازئي, شناسائي, استخراج, خالص‌سازي و شناخت خصوصيات

-          رساله كارشناسي ارشد : ارزيابي عوامل مؤثر در توليد سركه از سيب لبناني و عباسي.

 

2- مقالات در نشريات ومجامع علمي داخلي

-          حبيبي نجفي, م.ب و افتخار شاهرودي 1368 عوامل مؤثر در مرحله الكلي توليد سركه از سيب لبناني و عباسي, مجله علوم و صنايع كشاورزي شماره 3 جلد 2 صحفه 49-53.

-          حقايق غ.ح حبيبي نجفي, م.ب 1376 : عوامل مؤثر بر خصوصيات فيزيكوشيميايي نشاسته سيب‌زميني مجله علوم و صنايع كشاورزي شماره 11 جلد 2 صفحه 149 تا 158.

-          رضوي, س.م حبيبي نجفي, م.ب و مظاهري م. 1377 . اثر جايگزيني آب پنير در خصوصيات بستني نرم, مجله علوم و صنايع كشاورزي شماره 12 جلد 1 صفحه 69 تا 76.

-          حبيبي نجفي م.ب 1377, تسريع در رسيدن پنير مجموعه مقالات اولين همايش لبني در خراسان كارخانه پنير ميلاد نيشابور

-          حبيبي نجفي م.ب و عدالتيان الف. 1378 بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي نمونه‌هاي عسل استان خراسان. مجوعه مقالات همايش صنايع غذايي مشهد

-          ضياء الحق ح و حبيبي نجفي م.ب 1380 ارزيابي عوامل مؤُثر  بركيفيت و ماندگاري كشمش و برگه زردآلو در انواع بسته‌بندي. مجله علوم و صنايع كشاورزي شماره 15 جلد 1 صفحه 55 تا 63.

-          رضوي س.م, حبيبي نجفي م.ب و نايب زاده . ك,‌1380 تأثير جايگزين‌هاي لبني و نوع پايدار كننده در بستني سويا, مجله علوم و كشاورزي ايران, شماره 32 جلد 3 صفحه 114 تا 123.

-          دخاني ش, ستاري و حبيبي نجفي م.ب 1381 بررسي تغييرات اسيدهاي الي در طول دوره رسيدن پنير سفيد ايراني. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي شماره 6 جلد 1 صفحه 199 تا 214.

-          حبيبي نجفي م.ب و گل موحد غ 1381ـ بررسي روشهاي مناسب اندازه گيري آفلاتوكسين در خرما. مجموعه خلاصه مقالات

         هشتمين همايش تخصصي خرما. ارگ جديد بم صفحه43 .    

-   احتشامي م. ج, حداد خداپرست م و حبيبي نجقي م.ب. 1382. بررسي املاح موجود در شيرة انگور قراوري شده با خاك رس. مجله كشاورزي شماره 5 جلد 1 صقحه 1 تا 5.

- حبيبي نجفي م.ب. 1382. بيوتكنولوژي و كاربرد آن در صنايع لبني. همايش يك روزه. شهرك فناوري صنايع غذائي و بيوتكنولوژي.2 شهريور

- حبيبي نجفي م.ب. 1382. استفاده از هسته خرما به عنوان ماده مغذي در مرحله الكلي توليد سركه سيب. اولين همايش فناوري فراوري و بسته سندي خرما. اهواز 16 و 17 اسفند.

- علائي ز وحبيبي نجفي م.ب. 1382. بررسي حصوصيات رئولوژيكي مخلوط ارده و شيره خرما. اولين همايش فناوري فراوري و بسته سندي خرما. اهواز 16 و 17 اسفند.

- گوهري اردبيلي ا و - حبيبي نجفي م.ب. 1382. بهينه سازي شرايط توليد بستني نرم با استفاده از خرما. اولين همايش فناوري فراوري و بسته سندي خرما. اهواز 16 و 17 اسفند.

- محبي م و حبيبي نجقي م.ب. 1383. بهينه سازي شرايط توليد, ماندگاري و كيقيت نوشيدني ميوه اي آب پنير. مجله علوم و صنايع كشاورزي شماره 18 جلد 2 صقحه 1 تا 10.

- اسدي نژاد ش, حبيبي نجقي م.ب, رضوي س.م و نصيري محلاتي م. 1383. تاثير كنسانتره هاي پروتئين آب پنير بر خصوصيات فيزيكو شيميائي و حسي بستني. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي شماره 11 جلد 4 صقحه 95 تا 105.

- احتشامي م. ج, حداد خداپرست م و حبيبي نجقي م.ب. 1384. اصلاح روش توليد سنتي شيره انگور. مجله پژوهشهاي علوم و صنايع غذائي ايران شماره 1 جلد 1 صقحه 11 تا 17.

- نيازمند ر, حداد خداپرست م و حبيبي نجقي م.ب. 1384. بررسي مكانيسم هاي  مختلق شفاف سازي و رنگبري عصاره خرما. مجله علمي كشاورزي شماره 28 جلد 2 صقحه (در دست چاپ).

-  حبيبي نجفي م.ب,اميني م.ا و عمادزاده ب. 1384. Ethical issues in labeling and tracing GM foods چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي كرمان 24 تا 26 مرداد.

- حبيبي نجفي م.ب, اميني م.ا و عمادزاده ب.1384 .بررسي روشهاي نوين تشخيص و اندازه گيري تركيبات اصلاح شده ژنتيك در مواد غذايي. چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي كرمان 24 تا 26 مرداد.

- حبيبي نجفي م.ب, عمادزاده ب و اميني م.ا. 1384.Biotechnology; More Sustainable Future . چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي كرمان 24 تا 26 مرداد.     

- حبيبي نجفي م.ب, عمادزاده ب و اميني م.ا. 1384.Bioremediation: Techniques for cleaning up the environment. چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي كرمان 24 تا 26 مرداد.

-  بقايي هما وحبيبي نچفي م. ب. 1384. تركيبات ضد تغذيه اي حبوبات و مقايسه روشهاي جرارت دهي در حذف آنها. اولين همايش ملي حبوبات مشهد 29 و 30 آبان.

 - حبيبي نجفي م.ب, الناز ميلاني و فرشته حسيني. 1384. يافته هاي نوين در انهدام ديواره سلولي. چهارمين كنفرانس علمي پژوهشي كشاورزي. مشهد 2 -4 آذر.

- حبيبي نجفي م.ب, فرشته حسيني و الناز ميلاني. 1384. كاربرد مهندسي ژنتيك در بهبود ارزش تغذيهاي مواد غذايي گياهي. چهارمين كنفرانس علمي پژوهشي كشاورزي. مشهد 2 -4 آذر.

- حبيبي نجفي م.ب, الناز ميلاني فرشته حسيني . 1384.                                                                                             Biofortification of folate in plants and dairy products by genetic  engineering

چهارمين كنفرانس علمي پژوهشي كشاورزي. مشهد 2 -4 آذر.

- حبيبي نجفي م.ب, فرشته حسيني و الناز ميلاني. 1384. توليد بيوانرژي و پسـآبهاي صنعتي و كشاورزي. چهارمين كنفرانس علمي پژوهشي كشاورزي. مشهد 2 -4 آذر.

-          ميلاني ا , حسيني ف و حبيبي نجفي م.ب. 1385. بررسي راهكارهاي نوين در بازيافت و بهينه سازي تركيبات با ارزش از ضايعات كشاورزي و صنايع غذائي. اولين كنگره منطقه اي و شانردهمين كنگره صنايع غذائي ايران.گرگان 22-24 فروردين.

 

 

3-مقالات در نشريات انگليسي

 

-       Habibi Najfi, M.B. and B.H. Lee. 1991. Proline – specific peptidases of Lactobacillus casei subspecies. J. Dairy Sci. 77:385.

 

-    Habibi Najafi, M.B and B.H. Lee 1995. Purification and characterization of X-  proly dipepdidyl peptidase from Lactobacillus casei subsp. casei LLG. Appl. Microbiol Biotechnol. 42:280.

 

-   Habibi Najafi, M.B and B.H. Lee. 1995. Purification and characterization of                                                                                                                                 proline iminopeptidase from Lactobacillus casei subsp. casei LLG. J. Dairy Sci. 78: 251.

 

-  Habibi Najafi,M.B. and B.H. Lee. 1996. Bitterness in cheese: A review. Crit. Rev. Food Sci. and Nutr. 36(5) : 297-411.

 

-  Habibi Najafi,M.B and A. Moatamedzadeghan. 2001. Process Optimization of Ricotta Cheese According to Iranian Preferences. J. Agric. Sci. Technol (JAST). 3 (3): 237-240.

 

-   Habibi Najafi, M.B, R. Sattari, S. Dokhani, and H. Ghoddusi. 2003. Effect of Starter Bacteria on Physico-chemical and Sensory Properties of Iranian White Cheese. Iran Agricultural Research 22(1): 29-44

 

-   Habibi Najafi, M.B and B. H. Lee. Debittering of tryptic digest from b-casein and enzyme modified cheese by X-prolyl-dipeptidyl-peptidase from Lactobacillus casei ssp. casei LLG. J. Agric. Sci. Technol (Submitted).

 

-  Habibi Najafi, M.B and Z. Alaei. Rheological properties of sesame paste /date syrup blend. J Food Engineering (submitted).

 

-Razavi, S.M.A. , Habibi Najafi, M.B. and Alaee, Z., 2006, The time-dependent rheological properties of low fat sesame paste/date blends as a function of fat substitutes and temperature, Food Hydrocolloids, Article in press.

 

- Razavi, S.M.A. , Habibi Najafi, M.B. and Alaee, Z., 2006, The effect of fat substitutes on the time-dependent theological properties of low fat sesame paste/date syrup blends, Submitted to the Journal of Texture Studies.

 

 

 

4- كتاب

-          حبيبي نجفي, م.ب و باقري, ع.ر . 1368 . زعفران : كاشت, فرآوري و استاندارد آن انتشارات سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مركز خراسان (ترجمه)

-          حبيبي نجفي, م.ب, مظاهري م و رضوي س.م. 1377 دانش و تكنولوژي ماست (جلد اول). انتشارت جهاددانشگاهي مشهد (ترجمه)

-          قدوسي ح.ب,‌ حبيبي نجفي, م.ب, مظاهري م و رضوي س.م. 1379 . توليد سنتي و صنعتي پنير فتا. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد (ترجمه)

-          مظاهري م, حبيبي نجفي, م.ب  و ضياء الحق ح .1383. اصول رعايت بهداشت در واحدهاي سنايع غذايي. انتشارات مرز دانش.

-          حبيبي نجفي, م.ب, سالاري ا و رياضي ر. 1384. مقدمه اي بر بيوتكنوتوژي مواد غذايي. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد (در دست چاپ).

 

 

ارائه مقاله در مجامع علمي بين المللي:

Habibi Najafi, M.B. and B.H. Lee.1993. Proline specific peptidases of Lactobacillus casei L2A. Book of Abstracts, IFT Annual Meeting. 10-14 July, Chicago, Illinoisi. P. 152. Abstrat 603                                                                       

 

Habibi Najafi, M.B. and B.H. Lee. 1994. Proline iminopep from Lactobacillus Casei  Subsp. Casei LLG. Book of  Abstract, IFT Annual Meeting, 25-29 June, Atlanta. This paper had been awarded the first prize of the students Paper competitions, Biotechnology Division.

 

Habibi Najafi, M.B. and B.H. Lee. 1993 . X-Prolyl dipeptidyl peptidase from Lcatobacilus Casei subsp. Casei LLG. 4th Symposium on Lcatic Acid Bacteria, Genetics Metabolism and Applications. Nooldwijkerhout, The Netherlands, 5-9 Sept.

 

Habibi Najafi, M.B. and R. Sattari, 2000 . Preservative effects of some essential oils for butter, Book of abstracts, workshop on technology for products development from medical plants, Jan 25-28 Karachi, Pakistan.

 

 

Habibi Najafi, M.B. and H.R. Ziolhagh. 2000. Study on quality and storability of Raisins and dried apricot in different Packages book of Abstracts and International symposium on food packaging Nov. 8-10. Vienna, Austria.

 

Habibi Najafi, M.B 2002. Utilization of date seeds as supplementary nutrient in alcoholic stage of cider vinegar production. 22nd International symposium on yeasts. 25-28 March. Pilanesburg, South Africa.

 

Habibi Najafi M.B,  J. Barooei, S bairaghi Toosi, and M Yavarmanesh 2003. Enzyme Modified Cheese: Study on proteolysis, sensory bitterness and construction a viscosity model. 3rd Nizo Dairy Conference.TheNetherlands.11-13June.

Habibi Najafi, M.B 2003. Food biotechnology and its impact on  our food supply. 1st International Conference on Food systems. 19-22 Oct., United Arab Emirate University. Al-Ein UAE.

 

Behrooz Nasehi , M. R. Edalatian, and M. B. Habibi Najafi. 2003.Investigation suitable  methods for measuring degree of Staleness in Iranian  flat bread. 2nd International Symposium on Sourdough Oct. 8-11, Belgium

 

Haddad Khodaparast M. H, M. B Habibi Najafi, and M. Taghizadeh. 2003. Study on the possibility of using a mixture of rye and wheat flour in the production of Iranian Barbari bread with increased shelf life. 2nd International Symposium on Sourdough Oct. 8-11, Belgium

 

Habibi Najafi M.B,  J. Barooei, S bairaghi Toosi, and M Yavarmanesh 2004. Effect of Neutrase on proteolysis, Bitterness and viscosity of Enzyme Modified cheese. IDF Symposium on cheese:Ripening, characterization & technology. March 21-25. Czech Republic.

 

Habibi Najafi, M.B. 2004. Issues on Genetically Modified Foods. 2nd International Conference on Biotechnology-Saudi Bio- 10-12 May. Saudi Arabia.

 

Habibi Najafi M. B, Z Alaei, and M.H Haddad. 2005. Rheological properties of sesame paste/date syrup blends. 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering. 11-13 January. Thailand.

 

Habibi Najafi M. B and A Gohari Ardabili. 2005. Effect of date syrup as a substitute for sugar on the physical and sensory properties of soft ice cream. 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering. 11-13 January. Thailand.

Habibi Najafi M. B. and F. Hosseini. 2006. Bioenergy and Biochemicals from Industrial and Agricultural Wastewater Utilization. The 3rdJoint UAE-Japan Symposium on Environment and Water Resources. Jan 30- Feb 1. Abu Dhabi, UAE.

 

Habibi Najafi M. B, S. M. A. Razavi, and, Z Alaei. 2006. Reduced fat Sesame paste/ date syrup blend: A novel product.  3rdInternational Date Palm Conference. 19-21 February. Abu Dhabi, UAE.

 

Razavi S.M.A, and M. B. Habibi Najafi. 2006. The effect of fat substitutes on time-dependent rheological properties of low fat sesame paste/date syrup blends (Halwa Ardeh). 4th International Symposium on Food Rheology and Structure. February 20-23. Zurich,  Switzerland.

 

Habibi Najafi M. B. 2006. Study on flow behavior of date syrup. International Conference on Date Palm Production and Processing. 9-11 May.Muscat, Oman.

 

 

شركت در اجراي پروژه هاي بين المللي

 

همكار اصلي پروژه مشترك بين مركز پژوهشي بسته بندي مواد غذائي  , دانشگاه فردوسي مشهد و مركز تحقيقات صنايع غذائي و بيوتكنولوژي سوئد(SIK) تحت عنوان"Development of packaging system for dried raw pistachio under various conditions پروژه سه ساله است و با حمايت مالي   Swedish Council (Vetenskapstradet) و Swedish International Development Aid (SIDA)  از سال 2005 در حال انجام است.

 

آشنايي با زبانهاي بيگانه

1-     زبان عربي: تسلط كامل در مكالممه ” خواندن و نوشتن

2-    زبان انگليسي: تسلط كامل در مكالممه ” خواندن و نوشتن