دکتر مهدی خداپرست                                                          سوابق اجرائي

صفحه اول

 


1. مسئولیت اجرایی در روابط عمومی و شورای برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان خراسان، مشهد 1357-1360.
2. معاون سیاسی و مالی اداری استانداری کهکیلویه و بویر احمد و قائم مقام دانشگاه آزاد ياسوج 1360-1363
3. همکار پژوهشی مرکز توسعه روستایی جهاد سازندگی فارس 1363-1365
4. معاون پژوهشی مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد 1365-1371