فرم ثبت نام         پوستر          هزینه ها           حامیان           نحوه ارسال مقاله 

 برنامه نهایی         شرکت کنندگان    چکیده ها (انگلیسی-فارسی)

هفتمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه فردوسی مشهد

8-7 اسفند 1392

 

با کمال مسرت به استحضار علاقمندان مي‌رساند که دانشکده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد هفتمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن را در هتل بزرگ طرقبه برگزار نمود. امیدواریم همه شرکت کنندگان محترم سمینار اوقات خوشی را گذرانده و از برنامه های علمی سمینار بهره برده باشند.

سخنرانان مدعو کنفرانس: پروفسور مهدی رجبعلی پور(ایران)، سورینا بارزا (سوئد)، تاکه آکی یامازاکی (ژاپن)

 

چکیده مبسوط سخنرانی ها و پوسترهای فارسی

 

Extended Abstracts of Talks and Posters

 

تصاویر منتخب سمینار

 

Photo1_SLAA7.rar                                        Photo2_SLAA7.rar                                       Photo3_SLAA7.rar

 

Photo4_SLAA7.rar                                        Photo5_SLAA7.rar                                        Photo6_SLAA7.rar

                                 

 

کمیته برگزاری (علمی-اجرایی): دکتر فائزه توتونیان (دانشگاه فردوسی مشهد)،  دکتر شیرین حجازیان (مسؤول دبیرخانه)، دکتر کاظم خشیارمنش (رییس دانشکده علوم ریاضی)، دکتر محمد صال مصلحیان (دبیر سمینار)، دکتر احمد عرفانیان (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر معصومه فشندی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر رضا قنبری (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر رجبعلی کامیابی گل (معاون دانشکده علوم ریاضی)، دکتر مرتضی گچپزان (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر علی محمد نظری (دبیر سمینار قبلی و نماینده انجمن ریاضی ایران)، دکتر عباس سالمی ( نماینده انجمن ریاضی ایران).

 

تماس:

پست الکترونیک:  slaa7@um.ac.ir

تلفاکس: 8828606-0511

 

 

The 7th Seminar on Linear Algebra and its Applications

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

26-27th February 2014

 

Poster

 

The seminar provided a forum for mathematicians worldwide and graduate students to present their latest results about all aspects of linear algebra and a means to discuss their recent researches with each other. The language of the presentation is English or Farsi. For more information, the non-Iranian mathematicians may contact the chairman Prof. M. S. Moslehian at moslehian@um.ac.ir.

 

We are honored that Prof. Mehdi Radjabalipour attended the seminar as an invited Iranian speaker.

 

We are pleased to announce that the following international mathematicians attended the seminar - some of their selected papers are listed below.

1. Prof. Sorina Barza:

- Barza, Sorina; Kolyada, Viktor; Soria, Javier. Sharp constants related to the triangle inequality in Lorentz spaces. Trans. Amer. Math. Soc. 361 (2009), no. 10, 5555--5574.

-  Barza, Sorina; Lie, Victor; Popa, Nicolae. Approximation of infinite matrices by matricial Haar polynomials. Ark. Mat. 43 (2005), no. 2, 251--269.

- Barza, Sorina; Persson, Lars-Erik; Soria, Javier Sharp weighted multidimensional integral inequalities for monotone functions. Math. Nachr. 210 (2000), 43–58.

2. Prof. Takeaki Yamazaki:

 - Yamazaki, Takeaki An expression of spectral radius via Aluthge transformation. Proc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), no. 4, 1131–1137

- Yamazaki, Takeaki The Riemannian mean and matrix inequalities related to the Ando-Hiai inequality and chaotic order. Oper. Matrices 6 (2012), no. 3, 577–588.

- Lim, Yongdo; Yamazaki, Takeaki On some inequalities for the matrix power and Karcher means. Linear Algebra Appl. 438 (2013), no. 3, 1293–1304.

 

Contact:

 

Email: slaa7@um.ac.ir

http://www.um.ac.ir/~math/slaa7.htm

Tal-Fax: +98-511-8828606