دکترمصطفي سلیمی فر                                            زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

صفحه اول

 

 

  1. اقتصاد ایران
  2. اقتصاد اسلامی
  3. توسعه منطقه ای