به نام خالق زيبائها 

سعادت هر جامعه به ميزان تلاش آن در ايجاد و  توسعه عقلانيت و دانش در تك تك افراد دارد

رسالت اصلي حرفه كتابداري و اطلاع رساني كمك به تحقق هدف فوق از طريق سازماندهي منابع اطلاعاتي و ايجاد بهترين راهها براي دسترسي به دانش مي باشد

رحمت الله فتاحي

دانشيارگروه كتابداري و اطلاع رساني 

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

دانشگاه فردوسي مشهد

 
جوايز و تقديرنامه ها درسها فعاليتهاي پژوهشي آثار و تاليفها

خلاصه زندگي و فعاليتها

  برخي از سايتهاي مفيد كتابداري و اطلاع رساني

دانشكده هاي كتابداري

استادان و پژوهشگران

مجلات و خبرنامه ها  كتابها و منابع الكترونيكي گروههاي بحث الكترونيكي
منابع مرجع همايشها و رخدادها كتابخانه ها علوم كتابداري به طور كلي سازماندهي دانش
اينترنت موتورهاي جستجو فهرستهاي رايانه اي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران ساير انجمنهاي كتابداري

برخي از عكسها


محل كار: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

صندوق پستي 1518،  تلفن محل كار: (8783008-0511) (همراه: 09115145428)

پست الكترونيكي: fattahi@ferdowsi.um.ac.ir

       Homepage in English