صبفحه اصلی

فعالیتهای حرفه ای فعالیتهای آموزشی فعالیتهای پژوهشی انتشارات

پیشینه کاری

پیشینه تحصیلی

 

 

انتشارات به زبان فارسی                                                                       In Persian   

 

مقاله‌ها

 1. تاناسكويچ، انيس (1361). آموزش استفاده كننده به عنوان بخشي از برنامه‌ريزي و مديريت خدمات اطلاع‌رساني.  (ترجمه مهري پريرخ). در چند مقاله درباره علم اطلاع‌رساني و كتابداري. تهران سازمان انرژي اتمي ايران، مركز اطلاعات هسته‌اي. ص. 8-1.
 2. پريرخ، مهري. فهرست منابع انرژيهاي نو موجود در كتابخانه مركز اطلاعات هسته‌اي. تهران: سازمان انرژي اتمي ايران، مركز اطلاعات هسته‌اي. شماره 1-3، 1358-1356.
 3.  ........ . فهرست منابع مرجع كتابخانه مركز اطلاعات هسته‌اي. تهران:‌ سازمان انرژي اتمي ايران،‌مركز اطلاعات هسته‌اي، 1360.
 4.  ......… (1366). كتابخانه‌ها به عنوان عوامل مؤثر در رشد فرهنگي . در نخستين سمينار بررسي تحليلي موانع و عوامل مؤثر در پيشرفتهاي فرهنگي- آموزشي مناطق سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان. بيرجند:‌ مجتمع آموزش عالي بيرجند، ص.143-150.
 5.  ........ (1367). تحليلهاي آماري در كتابخانه‌هاي علوم پزشكي. در اولين سمينار كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي در ايران، 17-16 اسفند 1367. مشهد: دانشگاه علوم پزشكي مشهد.
 6.  ........ (1371). ملاحظاتي پيرامون خدمات در كتابخانه‌هاي دانشگاهي. مجموعه سخنراني‌هاي ارائه شده پيرامون كتاب و كتابداري در كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد. دفتر اول، بهار 1371.
 7.  ....... (1377). نقش آموزشي كتابخانه‌هاي دانشگاهي: مروري بر مباحث عمده و جريان شكل‌گيري. در كتابداري و اطلاع‌رساني آستان قدس رضوي. 1(3)، ص.45-36.
 8.  ........ (1377). نقش مدارس در استفاده از كتابخانه‌هاي آموزشگاهي و رشد.  گلبانگ، 4(4)، ص.15-10.
 9.  ........ و مقدس زاده، حسن (1378). سواد اطلاعاتي: پژوهشي پيرامون چگونگي كسب سواد اطلاعاتي. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، (بهار و تابستان)، 334- 318
 10.  ....... (1378). اينترنت و خدمات مرجع. در اينترنت، جنبه‌هاي نظري و كاربردي آن (در كتابخانه‌ها، مراكز آموزشي و تحقيقاتي). زير نظر و باويراستاري رحمت‌الله فتاحي. تهران: نشر كتابدار.
 11.  ........ (1378). رهنمودهايي براي ايجاد تحول در كتابخانه‌هاي دانشگاهي ارائه شده در راهكارهاي اطلاع‌رساني. در مجموعه مقاله‌هاي اولين همايش كتابداران كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد. خرداد 1378. مشهد: كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد.
 12.  هال، هازل و ايلين راسل (1379). مديريت منابع در محيط الكترونيك: صفحات الكترونيك شركتها و اصول مجموعه‌سازي اطلاعات در محيط الكترونيك پيوسته. (ترجمه مهري پريرخ). فراگامهايي در اطلاع‌رساني(3): گزيده بيستمين كنفرانس بين‌المللي اطلاع‌رساني پيوسته، دسامبر 1996. تهران: مركز اطلاع‌رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي. ص. 207-215
 13.  ساكچاناد، چاتيما (1379). آموزش از راه دور در حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني در منطقه آسيا و اقيانوسيه. (ترجمه مهري پريرخ). در گزيده مقالات ايفلا 1998. زير نظر عباس‌ حري، ويراستار تاج الملوك ارجمند. تهران:‌كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. ص.97-108.
 14.  فتاحي، رحمت‌الله و پريرخ، مهري (1379). بررسي و ارزيابي كيفيت نمايش اطلاعات در فهرستهاي رايانه‌اي. در همايش كاربرد و توسعه فهرستهاي رايانه‌اي در كتابخانه‌هاي ايران، 27-28 آبان ماه 1379. ص. 353-333.
 15.  ......... (1377). رهنمودهايي براي نگارش، مرور نوشتارها و پيشينه‌هاي پژوهش. مجله علوم انساني دانشگاه الزهرا. 8(28)، (چاپ توزيع تابستان1380)
 16.  ......... و مدير امانی، پروانه (1380). پژوهشي پيرامون برنامه‌ريزي راهبردي در كتابخانه‌هاي دانشگاهي: رويكردي براي افزايش بهره‌وري. در بهره وری در کتابداری و اطلاع رسانی: پنجمين سمينار سراسري كتابداري و اطلاع‌رساني علوم پژشكي، 11- 9 مهرماه 1379. تهران: نشر کتابدار. ص. 216-199.
 17.  ........ (1380). بررسي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و  ارائه الگويی مناسب برای نظام اطلاع رسانی دانشگاه.  فصلنامه  كتابداري و اطلاع رساني  كتابخانه مركزي آستان قدس رضوی. 4(3)، ص. 65-35.
 18.  .........، صيادي فر، سميه و آستانه، محبوبه (1382). بررسي موانع مطالعه غيِردرسی حرفه ای در دانشجويان رشته کتابداری و اطلاع رساني.  فصلنامه کتاب، 14(1)، ص. 62-49.
 19.  ....... (1382). نقش ادبيات كودكان و نوجوانان در رشد آنان. فصلنامه کتابداری آستان قدس رضوي، 23، ص. 23-37.
 20.  ........ (1382). مديريت دانش ابزاري براي ايجاد تحول در مديريت كتابخانه ها. فصلنامه کتاب. 4(4)، ص. 112-127.
 21.  ........ (1382). مسائل، مشكلات و چالشها 1378-1382.  مشهد: كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد.
 22.  امين دهقان، نسرين و پريرخ، مهري (1382). تحليل محتواي كتابهاي داستاني مناسب كودكان در گروه سني ب با رويكرد كتاب درماني. فصلنامه کتابداری آستان قدس رضوي. 24. ص. 19-53
 23.  پریرخ، مهری (1383). سنجش اثر بخشی کارگاه‌های سواد اطلاعاتی. مطالعات تربيتي و روانشناسي، مچله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 5(20)، ص. 79-103.
 24. پريرخ، مهري. مديريت مجموعه (مجموعه سازي).
 25.  پریرخ، مهری و عباسی، زهره (1383).  آموزش سواد اطلاعاتی: روشها و راهبردها. در آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني: مجموعه مقاله هاي همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراكز اطلاع رساني و موزه ها، مشهد 1-2 خرداد 1383. رحمت الله فتاحي. مشهد: سازمان كتابخانه ها، موزه ها‌ و مركز اسناد آستان قدس رضوي، ص. 197-214.
 26.  سليماني، محمد  و پريرخ، مهري (1384). بررسي مراجع تخصصي فارسي و لاتين موجود در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد از نظر روزآمدي، اعتبار، جامعيت و تعادل موضوعي. فصلنامه کتابداری آستان قدس رضوي، 8(1)، ص. 9-33.
 27.  پريرخ، مهري. كاربرد تفكر انتقادي و تحليلي در بهره گيري و ارزيابي نظامهاي رايانه اي كتابخانه ها. ارائه شده در ششمین همایش ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، 8- 9 ارديبهشت 1383.
 28.  پريرخ، مهري و زهرا مجدي (1383). داستانهاي كودك و نوجوان بعنوان ابزاري براي مقابله با مشكلات: بررسي داستانها با رويكرد كتاب درماني. در: همايش كتاب و كودك. كرمان: اسفند 1383.
 29.  پريرخ، مهري و اسفندياري، عليرضا (1384). موتورهاي جستجو. دائرالمعارف كتابداري و اطلاع رساني. تهران: كتابخانه ملي ايران.
 30.  اسفندياري، عليرضا و پريرخ، مهري (1384). بررسي همپوشاني و رتبه بندي نتايج بازيابي در فراموتورهاي كاوش و موتورهاي تحت پوشش آنها. فصلنامه کتابداری آستان قدس رضوي، 8(4)، ص. 59-84.
 31.  پريرخ، مهري (1384). مديريت دانش ابزاري براي ايجاد تحول در مديريت كتابخانه ها. در مجموعه مقالات همايش هاي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (ج. 1). به كوشش محسن حاجي زين العابديني. تهران: انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران. ص. 283-309.
 32.  فتاحي، رحمت الله و پريرخ، مهري (1385). نرم افزارهاي كتابخانه اي. در دائره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ايران (ج. 2).
 33.  پریرخ، مهری (مهر، 1385). نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی. مطالعات تربیتی و روانشناسی: ویژه نامه کتابداری و اطلاع رساني. 7(1).
 34.  پریرخ، مهری، اسدالله آزاد و فائزه دلقندی (1385). تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران. فصلنامه کتابداری آستان قدس رضوي. 10(1)، ص. 151-178.
 35. پریرخ، مهری، اسدالله آزاد و فائزه دلقندی (1385). تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران. در همايش‌نامه: مجموعه مقالات همايش‌هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (1385-1383). تهران: انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، چاپار. ج. 3، ص. 255-282.
 36.  خاتمیان فر، پریسا و پریرخ، مهری (1386). بررسي وضعيت و بسترهاي به اشتراک گذاري دانش در سازمان کتابخانه هاي آستان قدس رضوي، در انطباق با الگوي نوناکا و تاکه اوچي. کتابداري و اطلاع رساني. فصلنامه کتابداری آستان قدس رضوي، 10(4).  
 37. پريرخ، مهري و ميرحسيني، ناهيد (1387). ارزشيابي تحصيلي، نظام نوين آموزش ابتدايي در ايران و جايگاه کتابخانه هاي مدارس در آن: گزارشي از يک پژوهش. فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني، 11(4).   
 38.  پريرخ، مهري و خاتميان فر، پريسا (1388). بررسي عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس. رضوي. فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني، 12(1).
 39. پريرخ، مهري و احمدي، شكريه (1388). بررسي ميزان توانمندي گروه بحث الكترونيكي علوم كتابداري و اطلاع رساني (LIS) در تشكيل سرمايه اجتماعي. فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني، 12(3)
 40. پريرخ، مهري و ارسطوپور، شعله (1388). پژوهشي پيرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسايي مسائل، عوامل مطرح و مدل پيشنهادي. مطالعات تربيتي و روانشناسي: ويژه نامه كتابداري و اطلاع‌ر ساني، 10(2)، ص. 201-226.
 41. پريرخ، مهري، عباسي، زهره (1389). شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش. علوم و فناوری اطلاعات، 26(6).
 42. پريرخ، مهري (1389). كاربرد تفكر انتقادي و نظام مند در تدوين گزارش پژوهش. در مجموعه مقالات همايش ملي دانش و امنيت. شيراز، 21 و 22 مهر 1389.
 43. پریرخ، مهری و شریف، عاطفه (1389). پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. فصلنامه اطلاع شناسی. (29).
 44. سليماني، شيلا، موسوي، سيد يعقوب و پريرخ، مهري (1390). رابطه بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و ويژگي هاي جمعيت شناختي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 88-1387. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات.
 45. پريرخ، مهري و حسيني، وجيهه (1390). بررسی قابلیت کتابهای کمک درسی در پاسخ دهی به پرسشهای پژوهش‏‏گرا در کتابهای درسی دوره راهنمایی. فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، 14(1).
 46. ارسطوپور، شعله، فتاحي، رحمت الله، پريرخ، مهري (1390). خانواده هاي كتابشناختي در فهرستهاي رايانه اي: نگاه كاربران به خانواده شاهنامه فردوسي از رويكرد الگوي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي(FRBR). فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، 14(2).
 47. پریرخ، مهری، پریرخ، زهره و مجدی، زهرا (1388). ردپای مفاهیم فلسفی در داستان های کودکان:پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی. مطالعات كتابداري و علوم اطلاعات، 18(1)، 57-80.
 48. پريرخ، مهري، نادري، محمدرامين و آقامحمديان شعرباف، حميدرضا (1390). کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه. پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني، 1(1)، 153-174.

 49. اعظمي، محمد، پريرخ، مهري و نادري، محمدرامين (در حال بررسي). ارزیابی قابلیت های عمومی و سیستم مدیریت پایگاه داده نرم افزار گرین استون  برای طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتال پزشکی. فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات.

 50. پریرخ، مهری و زاهدی نوقابی، مهدی (1390). بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی با معیارهای تخصصی. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 26(3)، 519-546.

 51. پریرخ، مهری، ارسطوپور، شعله و نادری، محمدرامین (1390). اثربخشی كارگاه‌هاي آموزشي سواد اطلاعاتي برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رويكرد زمينه‌گرا. پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني، 1(2)، 201-224.

 52. پريرخ، مهري و ناصري، زهرا. (1390). بررسي ميزان تأثير برنامه هاي كتاب درماني بر كاهش پرخاشگري كودكان. مطالعات ادبيات كودك، 2(1)، 33-60.

 53. پريرخ، مهري، آخشيك، سميه، فتحيان، اكرم، و نادري، محمد رامين. (1390). پژوهشي پيرامون تدوين برنامه راهبردي براي توسعه و تحول در خدمات كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد. فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، 14(4).

 54. ارسطوپور، شعله، فتاحي، رحمت الله، پريرخ، مهري  (1390). دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1(2)، 77-98.

 55. آبام، زویا، فتاحی، رحمت الله، پریرخ، مهری و صالحی فدردی، جواد (1390). بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 14 (3).

 56. خسروی، عبدالرسول، فتاحی، رحمت الله، پریرخ، مهری و دیانی، محمدحسین (1391). تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریه بارشناختی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 15 (2).

 57. دیانی، محمدحسین، پریرخ، مهری و محمودی، حسن (1391) بررسی رابطه بین سرمایه  اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 15(3).

 

 

 

كتابها:

1-     پريرخ، مهري (1365). فهرست ناشران ايران. تهران: مركز مدارك علمي.

2-  پريرخ، مهري و فتاحي، رحمت الله (1384). راهنماي نگارش مرور نوشتار و پيشينه پژوهش در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي. تهران: نشر كتابدار.

3-     مهري پريرخ (1386). آموزش سواد اطلاعاتي: مفاهيم، روشها و برنامه ها. تهران كتابدار.

4-  پريرخ، مهري، ارسطوپور، شعله (1388). كتابخانه هاي آموزشگاهي، پويا سازي نظام آموزشي و مشاركت در فرايند ياددهي – يادگيري. مجموعه مقالات. تهران: نشر كتابدار.

5-  پريرخ، مهري و مجدي، زهرا (1388). داستانها: ابزاري براي كاهش مشكلات روانشناختي كودكان (اعتماد به نفس، اندوه، پرخاشگري، ترس). تهران: نشر كتابدار.

6-     راهبردهاي كتابخانه هاي آموزشگاهي. مجموعه پايه. شامل 4 كتاب زيرنظر مهري پريرخ

a.   حسيني، وجيهه (1388). منابع اطلاعاتي براي پاسخگويي به سؤالهاي پژوهشي درسهاي راهنمايي و دبيرستان (فارسي، زبان فارسي و ادبيات). زير نظر مهري پريرخ. تهران: نشر كتابدار.

b.  سيد قطبي، سيد مهدي (1388). كتابهاي مناسب غير درسي همخوان با كتابهاي درسي علوم تجربي (مقطع دبستان). زير نظر مهري پريرخ. تهران: نشر كتابدار.

c.   نادري، محمد رامين و زاهدي نوقابي، مهدي (1388). وب سايت‌هاي خوب براي بچه هاي خوب. زير نظر مهري پريرخ. تهران: نشر كتابدار.

d.  انتظاريان، ناهيد، حسيني، وجيهه، دادخواه، نيره، رهنما، ساناز، حسيني، سيد مهدي و مير حسيني، ناهيد بيگم (1388). رهنمودها و استانداردهاي كتابخانه هاي آموزشگاهي به انضمام رهنمودهايي براي توسعه سواد اطلاعاتي و فراگيران قرن بيست و يكم. زير نظر مهري پريرخ. تهران: نشر كتابدار.

7-  پريرخ، مهري، نادري، محمدرامين و زاهدي نوقابي، مهدي (1389). دستنامه رهنمودهاي كاربردي براي كسب سواد اطلاعاتي: چگونگي جستجو، بازيابي و كاربرد اطلاعات در آموزش و پژوهش براي گروه‌هاي روانشناسي، علوم تربيتي و علوم كتابداري و اطلاع رساني. مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد. معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي.

 

 

In English                                     انتشارات به زبان انگليسي                    

 

 1. Parirokh, M. (1997). A Comparison between user education practice in Australian university libraries and a model of effective user education programs. In: Programs That Work. Papers and session materials presented at the Twenty-fourth National LOEX Library Instruction Conference, edited by Linda Shirato. Ann Arbor: Michigan. p. 121-131.

 2. Fattahi, R. and Parirokh, M (2002). Restructuring the bibliographic record for better management, organization and representation of knowledge in the global online environment: a new approach. In Proceedings of the 7th Isoko International Conference, 10-13 July 2002, Grananda, Spain. 

 3. Parirokh, M. and Rahmatollah F. (2005). Organizational Learning and Learning Organization; an experience in the management of Ferdowsi University Libraries. In International Conference on Information Management in a Knowledge Society. Mombay, India. 21-25 Feb. 2005, edited by D. Kamalavijayan and others. New Delhi: Allied Publishers. P. 67-80.

 4. Parirokh, M. (2005). Knowledge management approach to university libraries: Lessons learned from the management of Ferdowsi University Libraries. Iranian Journal of Information Science and Technology, 3 (2), p. 29-48.

 5. Fattahi, R., Parirokh, M., Davarpanah, M. R., and Azad, A. (2006). The new M. A. curriculum for librarianship and information science: The report of a research project. Iranian Journal of Information Science and Technology, 4 (2), p. 69-82.

 6. Daneshgar, F. and Parirokh, M. (2006). An Organisational Learning Framework for Leveraging Knowledge in Collaborative Process Contexts. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. 6(1), P.115-120.

 7. Isfandiari Moghaddam, A. and Parirokh, M. (2006). A comparative study on overlapping of search results in metasearch engines and their common underlying search engines. Library Review. 55(5). P. 301-306.  

 8. Parirokh, M., Fattahi, R., Parirokh, Zohreh and Majdi, Zahra (2006).  Modeling the minds of children to think philosophically: Content analysis of stories for children. Presented at 30th IBBY Congress, Beijing, China. 20-24 Sep. 2006.

 9. Daneshgar, F. and Parirokh, M. (2007). A knowledge schema for organisational learning in academic libraries. Knowledge Management Research & Practice, 5, P. 22–33.

 10. Parirokh M., Daneshgar, F., and Fattahi, R. (2008). Knowledge sharing capabilities in today’s university libraries: A proposed model for evaluation, Library Review. 57(2), P. 107-122. (Proceedings of the 70th World Library and Information Conference (IFLA), Seoul, South Korea, July)

 11. Parirokh, M. and Khatamianfar, P. (2008). How Implementation of Knowledge Management can make a difference in Libraries: A Case Study of KM practice in Astan Quds Library Organization. WCOMLIS 2008. Kulalampur, Nov. 27-29, 2008.

 12. Parirokh, M., Ahmadi, Sh. and Daneshgar, F. (2009). An investigation of the Capability of Library and Information Science Discussion Group In Iran to Establish Social Capital. In IX Congress ISKO Spanish Chapter:  New Perspectives for the organization and dissemination of knowledge. Valencia, Spain. 11-13 March, 2009. P. 265-273.

 13. Parirokh, M. and Arastoopoor, Sh. (2009). Strategic planning, An Approach to Deveplope Criteria for Evaluation of Library Services: A Report of a Research. In Proceedings of QQML2009, Chania, Crete, Greece. May 26-29, 2009 (abstract).

 14. Parirokh, M., Daneshgar, F. Fattahi, R. (2009). A Theoretical Framework for Development of a Customer Knowledge Management System for Academic Libraries. WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 75TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL, Milan, Italy. Aug. 23-27, 2009.

 15. Arastoopoor, Sh., Fattahi, R. and Parirokh, M. (2010). FRBR and OPAC Users Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to Categorization of Works. In Proceedings of QQML2010: International Conference on Qualitative and Quantitative, Chania, Crete, Greece. May 25-28, 2010.

 16. Arastoopoor, Sh., Fattahi, R. and Parirokh, M. (2011). Developing User-centered Displays for Literary Works in Digital Libraries: Integrating Bibliographic Families, FRBR and Users. In Proceedings of International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL2011). Tokyo, Japan. Feb. 10-12, 2011.

 17. Azami, M., Fattahi, R. and Parirokh, M. (2011). Matching the User Interface in Digital Libraries with the User Information Seeking Behavior: A Sense Making Approach. In Proceedings of International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL2011). Tokyo, Japan. Feb. 10-12, 2011.

 18. Daneshgar, F. & Parirokh, M. (2012). An integrated Customer Knowledge Management Framework for Academic Libraries. Library Quarterly. 82(1). PP. 7-28

 

تاریخ روزآمد سازی: مرداد 1391