مقالات در کنفرانسهای داخلی

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله

تاریخ چاپ و نوع مجله یا پروسینگ

عنوان سمینار یا کنفرانس و مکان آن

نام همکاران

1

 

 

 

انرژی هسته ای چیست؟

سخنرانی عمومی

بهمن ماه 1353 در بولتن کنفرانس

نوزدهمین کنفرانس بین المللی زادروز ادیسون

تهران(وزارت نیرو)

انفرادی

'1

اساس فیزیک بمبهای نوترونی

سخنرانی عمومی

شهریور 1364

اصفهان(کنفرانس فیزیک ایران)

انفرادی

2

 

کاربرد آشکارساز امولسیون هسته ای در مطالعه اشعه گامای کیهانی

مقاله کامل

شهریور1365

مشهد (کنفرانس فیزیک ایران)

سه نفر : دکتر صمیمی- مرادی

3

گداخت سرد چیست؟

سخنرانی عمومی

اردیبهشت 1372

کنفرانس آموزش فیزیک ایران (کرمانشاه)

انفرادی

4

علم در جهان سوم

سخنرانی عمومی

شهریور 1368

کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه تهران

چکیده مقاله در بولتن کنفرانس

انفرادی

5

کشف تجربی جریانهای خنثی

پژوهشی

اردیبهشت 1372

کنفرانس بین المللی روی فیزیک نظری مرکز فیزیک نظری تهران

انفرادی

6

آیا عمل با عکس العمل برابر است- مدارهای آشوب سخنرانی عمومی

تحقیقاتی

فروردین 1372

کرمان

 

7

کاربرد آشکارسازهای BGO

در توموگرافی پوزیترونی PET

پژوهشی

شهریور 1372

کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه الزهرا- تهران

انفرادی

8

مفهوم وحدت نیروها برای روزنامه نگاران

چکیده مقاله

آذر 1376

کنفرانس علم و رسانه ها- انجمن فیزیک و شبکه1سیما

سخنرانی عمومی

9

پرتوزایی دندانهای مصنوعی

پژوهشی مجموعه مقالات

آبانماه 1376

کنگره بین المللی فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی- ایران

انفرادی

10

ریاضیدانان سنتی چینی

تاریخ علم

اسفندماه 1376

اولین سمینار تاریخ ریاضیات ایران- بندرعباس

انفرادی

11

تعیین پارامترهای سلول خورشیدی با PC

تحقیقی-چکیده مقاله

مرداد 1376

کنفرانس فیزیک کاشان

دو نفر (نفر اول)

12

تعداد تصاویر بین دو آینه

مقاله کامل

اردیبهشت 1376

کنفرانس آموزش فیزیک اهواز

 

13

بررسی علل مرگ میر ناشی از پرتوزایی در ناحیه هزار مسجد خراسان

تحقیقی- چکیده

مرداد 1376

کنفرانس فیزیک کاشان

سه نفر (نفر اول)

14

روش ساده تعیین ضریب شکست مایعات

تحقیقی- پوستر

شهریور 1376

کنفرانس فیزیک دانش آموزی اصفهان

دو نفر (نفر اول)

15

کاربرد نظریه گروهها در فیزیک هسته ای ترازهای دفورمه

تحقیقی-چکیده مقاله

شهریور 1377

کنفرانس فیزیک کرمان

دو نفر (نفر اول)

16

ساخت رابطهای کامپیوتری برای درک بهتر فیزیک

تحقیقی- پوستر

فروردین 1377

کنفرانس آموزش فیزیک یزد

دو نفر (نفر اول)

17

آیا قوانین نیوتنی در فضای بین ستاره ای معتبر است؟

تحقیقی مقاله کامل

اسفند 1377

مرکز علوم پایه زنجان

انفرادی

18

اشکالات رؤیت هلال ماه رمضان

پوستر

اسفند 1377

سومین گردهمایی پژوهشی انجمن نجوم ایران

انفرادی

19

تعیین عرض جغرافیایی مشهد با اشعه لیزر

تحقیقی

مرداد 1377

کنفرانس فیزیک دانش آموزی کرمان

دو نفر (نفر اول)

20

نقش خانه های علم در ارتقای فرهنگ جامعه

دعوت سخنرانی عمومی

فروردین 1376

تهران- فرهنگسرای اندیشه (انجمن فیزیک ایران)

 

21

معادله غیر خطی شرودینگر و جوابهای جدید سالیتونی آن

تحقیقی

شهریور 1377

کنفرانس فیزیک کرمان

سه نفر (نفر سوم)

22

مطالعه اسپین و امواج سالیتونی در فرومغناطیس

تحقیقی

شهریور 1377

کنفرانس فیزیک کرمان

سه نفر (نفر سوم)

23

اندازه گیری درجه حرارت یک شمع

تحقیقی

مرداد 1378

کنفرانس دانش آموزی فیزیک ایران-همدان

دو نفر (نفر اول)

24

ساخت عدسیهای آبی با ولتاژ الای تقویت کننده تلویزیون

تحقیقی

مرداد 1378

کنفرانس دانش آموزی فیزیک ایران- همدان

دو نفر (نفر اول)

25

مطالعه تجربی تولید تمواج سالیتون در آب کم عمق

تحقیقی

شهریور 1378

کنفرانس فیزیک ایران- بابلسر

دو نفر (نفر اول)

26

معرفی برخی آلات و ابزار نجوم در خزانه آستان قدس رضوی

مقاله کامل

اسفند 1378

اولین کنفرانس تاریخ ریاضیات و نجوم

انفرادی

27

بررسی علمی آواز

مقاله کامل

شهریور 1379

کنفرانس فیزیک ایران- شاهرود

سه نفر (نفر اول)

28

کنترل کیفی آشکارسازهای BGO

مقاله تحقیقی

اسفند 1379

کنفرانس هسته ای  ایران- فریمان

انفرادی

29

چرا می توان روی آتش گداخته راه رفت (دوام قطره مایع روی سطح داغ)

بررسی فیزیکی دستگاههای بستنی سازی

پژوهشی مقاله شفاهی

پوستر

مرداد 1377

کنفرانس آموزش فیزیک

دو نفر (نفر اول)

 

چهار نفر (نفر اول)

30

بررسی فیزیک کشش تار موی سر

پوستر

مرداد 1377

کنفرانس آموزش فیزیک

سه نفر (نفر اول)

31

شیمی بین ستاره ای و پیدایش حیات

مقاله کامل

شهریور1366

تبریز - کنفرانس نجوم و اخترفیزیک

انفرادی

32

بررسی و محاسبه ترازهای انرژی با مدل نیلسون

مقاله کامل

اسفندماه 1383

کنفرانس هسته ای  ایران- بوشهر

دو نفر (نفر دوم)

33

مقایسه اثر حفاظت ویتامین A,E شیرخشت در مقابل اشعه گاما روی سلولهای مغز استخوان موش

خلاصه مقالات

اردیبهشت 1383

ششمین کنگره فیزیک پزشکی ایران

پنج نفر (نفر اول)

34

ساخت ساعت خورشیدی آنالماتیکی

مجموعه مقالات کنفرانس آموزش فیزیک- مقاله کامل

آبانماه 1384

دهمین کنفرانس آموزش فیزیک گیلان

چهار نفر (نفر اول)

35

کمال الدین فارسی و دیتریش فرایبورگ دو نورشناس معاصر (نظریات روی رنگین کمان)

 

1383

سمینار کمال الدین فارسی با همکاری وابسته فرهنگی سفارت فرانسه (تهران- پژوهشکده تاریخ علم)

دو نفر (نفر دوم)

سخنران: برنارد مت به فرانسه، برگردان: فرهاد رحیمی

36

معرفی فیزیکسراها و جایگاه آنها در ارتقا فرهنگ عمومی و آموزش و پرورش

سخنرانی عمومی

بهمن ماه 1384

دومین همایش موزه های علمی و تاریخ طبیعی ایران

انفرادی

37

بررسی حرکت آشوبی در آونگ دوگانه

مقاله تحقیقی

اسفندماه 1380

سیستمهای دینامیکی آشوبناک پژوهشکده هوا فضا- تهران

دونفر (نفر اول)

38

شبیه سازی عبور فوتونهااز مواد بیولوژیکی

چکیده مقالات

اردیبهشت 1385

فیزیک پزشکی- اهواز

کنفرانس پیام نور اصفهان

چهارنفر (نفراول)

39

کاربرد گروههای کوانتمی با تقارن دفورمه Uq(3) در مدل لایه ای هسته ای

مقالات کامل

اسفندماه 1384

کنفرانس هسته ای کشور

مشهد-دانشگاه فردوسی

سه نفر (نفر اول)

40

بررسی توزیع زاویه ای پاره های 

شکافت هسته 236U با نوترون

مقالات کامل

پوستر

اسفندماه 1384

کنفرانس هسته ای کشور

مشهد-دانشگاه فردوسی

سه نفر (نفر اول)

41

سرگذشت تلسکوپ گامبی

پوستر

شهريور 1385

کنفرانس تاريخ علم در پراگ (جمهوری چک)

انفرادی

42

محاسبه میانگین ذرات حاصل از برهمکنشهای یونهای سنگین با روش آنسامبل میکروکانونیک

مقالات کامل

 

اسفندماه 1384

کنفرانس هسته ای کشور

مشهد-دانشگاه فردوسی

سه نفر (نفر دوم)

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07