تشویقها، جوایز، مدالها

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

عنوان

تاریخ دریافت

علت دریافت

محل دریافت

اعطا کننده

1

اولین جایزه ترویج علم ایران

1379

ایجاد فیزیکسراها در بیشتر شهرهای ایران با هزینه شخصی

کیش

انجمن ترویج علم وزارت علوم

2

کتاب سال دانشگاهی مکانیک کوانتمی جلد دوم

1380

یازدهمین دوره

نوع ترجمه

16/9/81

انتشارات دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

3

راه اندازی اولین موزه نجوم ایران (لوح تقدیر)

1378

1462/330

غنی ترین موزه نجوم خاورمیانه

آستان قدس رضوی

معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

4

فرفره مغناطیسی (ساخت)

 (مریم قربانی)

1379

ساخت فرفره با حرکت دائمی

سبزوار

هیأت داوران جایزه روزبه

5

بررسی دوام قطره روی سطح داغ

(فاطمه سلطانی)

1377

طرح تحقیقاتی

 

هیأت داوران جایزه روزبه

6

اندازه گیری دمای یک شمع

1380

طرح تحقیقاتی

جشنواره خوارزمی

هیأت داوران جشنواره خوارزمی (

رتبه سوم)

7

اندازه گیری عرض جغرافیایی مشهد و تربت حیدریه با اشعه لیزر و آونگ فوکو (رضاپور)

1378

 

طرح تحقیقاتی

 

هیأت داوران جشنواره خوارزمی و روزبه

8

ساخت ماده ای محکمتر از فولاد با شیشه و پلاستیک (با همکاری کارخانه لعاب مشهد)

 

ساخت وسیله

فروش طرح جهت تولید انبوه

کنفرانس فیزیک

هیأت داوران

جایزه روزبه و حسابی

9

لوح تقدیر برای رساله کارشناسی ارشد آقای قربان صفائیان (فیزیک پزشکی)

1379

 

 

 

10

لوح تقدیر از دانشگاه اهواز

1353

 

 

 

 

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07