مقالات داخلی و خارجی

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله

تاریخ چاپ مقاله و نام مجله

زبان

نام ناشر و محل انتشار

نام همکاران

1

مطالعه توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی توسط یونهای سنگین بر طبق مدل SSM

علمی-پژوهشی

مجله علوم دانشگاه تهران جلد سی ام شماره 1 (156-145)

فارسی

مجله علوم دانشگاه تهران- تهران

خداخواه- توسی به همکاری رحیمی (نفر اول)

2

استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در مقابل پرتودهی گاما

علمی-پژوهشی

جلد 7 شملره 4 زمستان 84

فارسی

معاونت پژهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 نفر- نفر چهارم

3

شبیه سازی مونت کارلوی الکترونهای نسبیتی

تحقیقاتی

جلد4 شماره 2

 

انتشارات دانشگاه فردوسی- مجله علوم مشهد

3 نفر- نفر اول

4

تأثیر اسپین روی نایکروندی پاره های شکافت

ISI پژوهشی

جلد XX شماره 1 سال2005

 

انگليسی

Nuclear Technology

یوگوسلاوی

سه نفر (نفر اول)

5

آیا علم می تواند همه چیز را توضیح دهد؟

ترجمه

سال21 شماره 4-1 سال1382

 

مجله فیزیک مرکز نشر دانشگاهی

دو نفر

6

Electron Transport in Solids & Biological Matter

علمی-پژوهشی ISI

80(7), 695-696

2006        

انگليسی

Indian Journal of Physics

دونفر (نفر اول)

7

Angular Distribution and Inertia Parameter in α-fission of

ISI

جلد XVIII شماره1 سال2003

انگليسی

Nuclear Technology

 

سه نفر (نفر اول)

8

A Photon Transport model Code for use in Scintillation Detector

علمی-پژوهشی ISI

A 516 (2004) 116-121

انگليسی

Nuclear Instrument & Method (NIM), Elsevier publications, UK

چهار نفر (نفر چهارم)

9

An Improved Multicrystal 2D-BGO for PET

ISI

Vol.39

No.4,1992

انگليسی

IEEE Transaction of Nuclear Science, USA

سه نفر (نفر دوم)

10

Monte Carlo Simulation of Light Transport in Scintillation

تحقیقاتی

Vol.1 Page 359

انگلیسی

 World Scientific  (اروپا) و پذیرش در کنفرانس CMMSE

چهار نفر (نفر سوم)

11

Measurement of D2O in Water Using 2H(γ,n)1H Reaction

علمی- پژوهشی

Vol.13,Winter 2002

فارسی

مجله علوم جمهوری اسلامی ایران تهران

سه نفر (نفر اول)

12

آیا دندانهای مصنوعی پرتوزا هستند

تحقیقاتی

بهار و تابستان 1377

فارسی

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد مشهد

دونفر (نفر اول)

13

Fission of U,Th, B by 2.1GeV 2H Ions with Plastic Detector

ISI

C8,P.1500

1973

انگلیسی

Physics Review  (آمریکا)

نفر اول از هفت نفر

14

Determination des vittess de developpement des traces des ions lourds  dans Detecteur Plastique Makrofol. Etude cinematiques des evenemets binaries et ternnair

ISI

Le Journal de Physique 1978; No 39

فرانسوی

فرانسه

6 نفر (نفر3)

15

Observation of neutral of  events at 400.GeV Proton of CERN

ISI

Physics Letters 1978 74B,No.1,2

انگلیسی

هلند

16نفر (کشورهای فرانسه،آلمان، بلژیک، ایتالیا، سوئیس، انگلستان

16

Un Upper limit to the cross-section for at SPS(400 GeV)

ISI

Physics Letters 1979 84B,No.3

انگلیسی

هلند

22نفر همکاریهای بین المللی

17

پلاسمای پاد ماده

ترجمه

مجله فیزیک مرکز نشر دانشگاهی (تابستان-بهار 1368)

فارسی

مرکز نشر

انفرادی

18

کره مغناطیسی

ترجمه

مجله فیزیک مرکز نشر دانشگاهی (بهار 1367)

فارسی

مرکز نشر

انفرادی

19

تأیید تجربی مدل استاندارد با آشکارساز حبابی کارکامل

تألیف علمی ترویجی

مجله فیزیک مرکز نشر دانشگاهی (پاییز-زمستان 1375)

فارسی

مرکز نشر

انفرادی

20

بررسی تعداد تصاویر بیندو آینه متقاطع (نتایج شگفت)

تألیف علمی ترویجی

مجله آموزش فیزیک شماره 45 (1376)

فارسی

وزارت آموزش و پرورش

انفرادی

21

نقش جاده ابریشم در انتقال علم بین شرق و غرب (تاریخ علم فیزیک)

تألیف علمی پژوهشی

فصلنامه تحقیقات جغرافیا شماره 66

 1381

فارسی

مشهد

انفرادی

22

Interpretation of Nucleon Structure Functions in (SPS) Experiment

ISI

Physics Letters 107B , No:6 Dec. 1981

انگلیسی

هلند

همکاری بین المللی کشورهای اروپایی

23

Total Cross Section and Nucleon Structure Function in GGM-SPS

ISI

Physics Letters 104B , No:6 Aug. 1981

انگلیسی

هلند

همکاری بین المللی کشورهای اروپایی

24

دوام قطره مایع روی سطح داغ (راه رفتن روی آتش)

تألیف

مجله رشد آوزش فیزیک زمستان 1367

فارسی

ایران

برنده جایزه

25

Angular Distribution of Fission Fragments in Magic Nuclei by Heavy Ions

تألیف علمی پژوهشی

پذیرفته شده در مجله علوم دانشگاه تربیت معلم

فارسی

تهران

سه نفر (نفر اول)

26

روش ساده حل معادله شرودیيگر تابع دلتا  دیراک

تحقیقی

پذیرش مجله علوم دانشگاه صنعتی شاهرود

فارسی

دانشگاه شاهرود شاهرود

سه نفر (نفر اول)

27

استنباط از مفهوم واژه نور برای محصلین از 10 تا 16 سال

تحقیقی

مجله رشد آوزش فیزیک

پاییز 1365

فارسی

 

انفرادی

28

آشکارسازی بمبهای پلاستیکی توسط نوترون

گردآوری

مجله دانشمند شماره 39 صفحه 43 سال 1375

فارسی

تهران

انفرادی

 

29

شیمی بین ستاره ای پیدایش حیات

گردآوری

نشریه نجوم خواجه نصیر دی1367

فارسی

تبریز

 

30

پشت پرده تلفنهای همراه

ترجمه

پذیرش چاپ مقاله نامه انفجار در ریاضیات

به فارسی از فراتسه

تهران (انجمن ریاضی)

انفرادی

31

مقایسه اثر حفاظت ویتامین A و E و شیرخشت در مقابل اشعه گاما بر روی مغز استخوان موش

تحقیقی

مجله دانشگاه علوم پزشکی 1383

فارسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5نفر نفر چهارم

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07