سوابق خدمات آموزشی

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

نام مؤسسه محل تدریس

مدت

مقطع تحصیلی

عناوین دروس تدریس شده

1

دانشکده علوم

دانشگاه اهواز

52-53

کارشناسی

فیزیک هسته ای، ریاضی فیزیک، فیزیک عمومی، مکانیک کوانتمی، مکانیک آماری، آزمایشگاه فیزیک، نظریه جنبشی گازها

2 دانشکده علوم دانشگاه زاهدان

60-70

کارشناسی

فیزیک هسته ای پیشرفته 1 و 2،

3

 

دانشکده علوم دانشگاه فردوسی

54 -کنون

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

الکترودینامیک، مکانیک ساکورایی،نظریه گروه،مکانیک کوانتمی1 و 2، ریاضی فیزیک1 و 2، فیزیک عمومی 1 و 2، نظریه میدان، ذرات بنیادی، مکانیک آماری، رادیوایزوتوپها، تاریخ علم، شتابدهنده ها، فیزیک پزشکی، فیزیک دامپزشکی، فیزیک جدید، حفاظت در مقابل اشعه، فیزیک داروسازی و دامپزشکی، زیست پرتویی، اپتیک، تکنیکهای اندازه گیری هسته ای، اولتراسوند و CT برای رزیدنتهای رادیولوژی، فیزیک برخوردهای اتمی (دکتری)، آزمایشگاه اپتیک، آزمایشگاه هسته ای، آزمایشگاه فیزیک مدرن، بیوفیزیک

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07