سوابق خدمات پژوهشی

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

نام مؤسسه محل پژوهش

مدت از تا

عناوین طرحها و پروژه های تحقیقاتی

1

مؤسسه تاریخ علم دانشگاه لیل فرانسه

یکماه

اکتبر 2005

تئوری خورشیدگرفتگی در عصر اسلامی-

2

دپارتمان فیزیک پلاسما دانشگاه اوتسونومیا ژاپن UTSUNOMYA

سه ماه فرصت مطالعاتی      2001

ساخت نانوتیوبهای کربنی و مطالعه شتابدهنده های پلاسمایی با لیزر-1380

3

دانشگاه UBC ونکوور کانادا TRIUMF

فرصت مطالعاتی 1989-1990

بررسی اساس فیزیک غددنگاری PET و کار با بزرگترین سیکلوترون جهان( Kaon Factory) موجود در تریامف ونکوور کانادا 1370

4

دانشگاه پل ساباتیه تولوز فرانسه- مرکز اتمی

1969-1970 به تناوب

برآورد رگه های اورانیوم در معادن عمیق (360متری) از روی دبی هوای دمیده شده از بالای کوه و حفاظت کارگران در مقابل اشعه FRANCE- LIMOJE 1348

5

مرکز اتمی SACLAY حومه پاریس

1970-1972

مطالعه شکافت هسته اتمهای سنگین در اثر دوترونهای 2.1GeV شتابدهنده ساکلی1349

6

CERN مرکز اتمی سوئیس

1971-1982 به تناوب

مطالعه شکافت هسته توسط پروتونهای 30 GeV. PS موجود درCERN سوئیس1350

مطالعه ساختار نوکلئون با نوترینوهایی حاصل از شتابدهنده غول پیکر CERN (پروتونهای 400GeV ) SPS 1378

7

چاپخانه دانشگاه فردوسی

پیش از انقلاب 1353

بررسی آلودگی سربی چاپخانه دانشگاه و دادن دستورالعمل جهت محافظت بهتر کارمندان چاپخانه (بویژه خانمها) 1354

8

دانشگاه علوم پزشکی مشهد کلات-

1372 حدود ششماه

بررسی پرتوزایی آب و خاک و گیاه در ناحیه کلات و ارائه دستورالعملهای حفاظتی (وجود پرتوزایی زیاد)

 

9

دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاونت بهداشتی

سرولایت نیشابور

حدود ششماه

بررسی علل مرگ و میر در روستای سرولایت نیشابور و یافتن علت آن (وجود آهن زیاد در خاک) 1378

 

 

10

مرکز اتمی استراسبورگ فرانسه

حدود سه ماه

دزیمتری نوترون برای جنبه های نظامی 1351

11

دانشگاه فردوسی

دانشکده علوم

یکسال

ساخت دستگاه مولد امواج سالیتونی طرح پایان یافته با دریافت درجه ممتاز و جایزه

12

دانشگاه فردوسی

دانشکده علوم

یکسال

بررسی تجربی مدل یگانه کننده نیروهای ضعیف و الکترومغناطیسی

طرح پایان یافته

13

دانشگاه فردوسی

دانشکده علوم

78-76

دوسال

ساخت رابطهای کامپیوتری برای آزمایشهای فیزیک

14

دانشگاه فردوسی

دانشکده علوم

دوسال

محاسبه طیف نوترونی با استفاده از روش زمان پرواز TOF

برنده جایزه ممتاز

15

آستان قدس رضوی

خزانه آستان قدس

دوسال1372 74

استخراج ابزار نجومی از خزانه آستان قدس، تهیه شناسنامه برای آنها و ایجاد موزه نجوم آستان قدس

16

دانشکده علوم دانشگاه زاهدان

دوسال

طراحی و ساخت آزمایشگاه هسته ای و تهیه دستورکار

راه اندازی آزمایشگاه اپتیک-زاهدان1375- 77

17

شهرداری تهران

یکسال

ارائه طرح میدانها (نصب نمادهایی در میدانهای شهر تهران که تفکربرانگیز باشد)

18

شهرداری مشهد

سه سال

ارائه طرح (فاز صفر) ایجاد خانه های علم . افلاک نما. بنیانگذار خانه های علم در ایران- ایجاد اولین خانه علم در ایران (وکیل آباد 1369)

19

آموزش و پرورش خراسان

چندین سال

ارائه طرح و ساخت آنها به دانش آموزان که بسیاری از آنها جایزه خوارزمی و روزبه و حسابی را گرفتند.

ایجاد فیزیکسرا در موزه علوم طبیعی شهید بهشتی مشهد

20

دانشگاه فردوسی

دانشکده علوم

یکسال

طراحی و اجرای آب شیرین کن خورشیدی

21

نیشابور

دو سال

ایجاد شهرک علمی- تفریحی1368

22

دانشگاه فردوسی

چند سال

طرح ایجاد موزه بزرگ خراسان با همکاری دکتر درویش- در حال انجام

23

دانشگاه فردوسی

دانشکده علوم

دو هفته

موزاییکهای کوچک فیزیک (نمایشگاه)

با همکاری بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (سال جهانی فیزیک 2005)

24

دانشگاه فردوسی

 

ارائه طرح سردرب ورودی دانشگاه

ارائه طرح جدول ایزوتوپها روی دیوار آمفی تئاتر در حال ساخت دانشکده علوم (سه هزار قطعه هرکدام به ابعاد cm3030)

ارائه طرح ایستگاه دوچرخه

ارائه طرح مجتمعهای ورزشی (سالن تنیس سرپوشیده برای بانوان،ایجاد سالن اسکی روی یخ در زمینهای بایر دانشگاه فردوسی)

ارائه طرح ایجاد مقبرة الاساتید در زمینهای شاندیز

ارائه طرح ایجاد دوره PHD-OHD با ریزبرنامه درسی برای دارندگان PHD که بخواهند پزشک محقق شوند 1366

ارائه طرح جلد مجله دانشکده علوم دانشگاه فردوسی

ارائه طرح یک ساعت خورشیدی غول پیکر در میدان مقابل سازمان مرکزی-در حال مذاکره

25

بخش زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد (همکاری)

1380 تا کنون

آسیبهای سرطان زایی اشعه روی موشها

اثر ماده شیرخشت بعنوان رادیوپروتکتور روی موشها

اثر امواج الکترومغناطیسی و گوشیهای موبایل روی انسان

بررسی میزان شدت تابشهای الکترومغناطیسی در محل کنترل ترافیک شهرداری1381

بررسی اثر اشعه گاما روی مقاومت گیاه برنج (ناتمام)

26

همکاری با صداو سیما

سالهای مختلف

بحث درباره مباحث علمی روز (علم و رسانه های همگانی)

27

دانشکده دندانپزشکی و سازمان انرزی اتمی ايران

از سال1379

لیزر در دندانپزشکی (دو رساله)

پرتوزایی دندانهای مصنوعی و خطر سرطان لثه

درمان ریشه با لیزر

28

دانشکده ادبیات

یکسال

84-1383

فیزیک و فلسفه (معرفت شناسی- گاستون باشلارد)- رساله کارشناسی ارشد

29

دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی

یکسال

ترانسپورت الکترونهای شتابدهنده خطی بیمارستان امام رضا در بافتهای بدن (رساله کارشناسی ارشد)1380

30

دانشگاه پیام نور مشهد

یکسال1383

شبیه سازی ترابرد نوترونهای 9MeV در بافتهای بدن (رساله کارشناسی ارشد)

31

دانشگاه پیام نور مشهد

یکسال

شبیه سازی ترابرد نوترونهای 14MeV به صورت پالسی در مواد (رساله کارشناسی ارشد- 1384

32

موزه تاریخ طبیعی یزد

دو سال1370

ایجاد فیزیکسرا در موزه یزد (طراحی و ساخت وسایل)

33

فرهنگسرای بهمن و خاوران و اندیشه تهران

چندسال

ایجاد فیزیکسرا (طراحی و ساخت وسایل و دستورالعملها)

34

دانشگاه بیرجند

یکسال

مطالعه شکافت هسته 236U توسط نوترون (رساله کارشناسی ارشد خانم فارابی 1382)

35

دانشگاه شیراز و مشهد

دوسال

استخراج ترازهای انرژی نیلسون (طرح مصوب) 1385

36

دانشکده علوم مشهد و دانشگاه شیراز

دوسال1381

نایکروندی در توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی در حدود سد پتانسیل شکافت بر طبق مدل BCS (رساله دکتری- پایان یافته)

 

37

دانشکده علوم مشهد و مرکز تحقیقات هسته ای بیرمنگام انگلستان گروه BNCT

دوسال

ترانسپورت فوتونها در آشکارسازهای سوسوزن (رساله دکتری پایان یافته)

 

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07