مقالات در کنفرانسهای خارجی

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله

تاریخ چاپ در مجله یا ارائه در سمینار و...

عنوان سمینار یا کنفرانس و محل برگزاری آن

نام همکاران

1

Determination des vittess de developpement des traces des ions lourdes dans Makrofol. Etude cinematique des evenemets biniares et termaires

معلمی پژوهشی در کنفرانس بین المللی

Procceding of 9th int'l conference on Nuclear Photography 1972

نهمین کنفرانس بین المللی روی فوتوگرافی هسته ای (بوخارست مجارستان)

4 نفر (نفر چهارم)

2

Etude dans GGM des  interactions ν- de SPS   (WA1S)

علمی پژوهشی در کنفرانس بین المللی

XIX Conf. Iot. Sur La Phys. Des Hautes Energy

Aug. 1978

پانزدهمین کنفرانس بین المللی روی فیزیک انرژیهای بالا (ژاپن-توکیو)

5نفر (نفر چهارم)

3

GGM-SPS Collaboration Meeting Tracks Measurements

علمی پژوهشی

Nov. 1979

میتینگ کارگاملیتها  فرانسه- استراسبورگ

14نفر به ترتیب الفبا

4

Natural Radiation Situation of Hezamasjed Region of Khorasan

خلاصه مقاله علمی پژوهشی

1977

پروسیدینگ کنفرانس بین المللی به مناسبت هفتادمین  سال دانشگاه دولتی تاجیکستان  تاجیکستان- دوشنبه

انفرادی

5

Non Relativistic Electron Transport

خلاصه مقاله

سپتامبر 2001 صفحه B-132

Europhysics Conference on Computational Physics. ICCP آلمان- آخن

2نفر (نفر اول)

6

The Contribution of an Outgoing Persian Scientist of 9th Century SHAKEER KHORASANI

مقاله کامل به انگلیسی

ژوئن 1995

The Science in the Iranian World استراسبورگ- فرانسه کنفرانس بین المللی

انفرادی

7

Abu-Reyhan Birouni

چکیده مقاله به انگلیسی

اکتبر 1993

Proceeding of an International conference ICOA3 کره جنوبی

انفرادی

8

Ancient Astronomers of Holy Shrine Museum

چکیده مقاله به انگلیسی

1998

Proceedings Of 3rd Int'l Conf. on Oriental Astronomy  ژاپن (فوکواوکا)

سه نفر (نفر اول)

9

The Contribution of Iranians to the Foundation of the Computer Revolution

چکیده مقاله به انگلیسی

Aug. 2001

چین- نانیانگ Proceed. Of the 4th Int'l conference on Oriental Astronomy

دو نفر (نفر اول)

10

Ibn-e-Haytham

چکیده مقاله به انگلیسی

Aug. 2001

چین- نانیانگ Proceedings Of the 4th Int. Conf. on Oriental Astronomy

انفرادی

11

Exchange of Astronomical Science between China and Persia

مقاله کامل به انگلیسی چاپ شده در کتاب مقالات

Aug. 1990 InnerMongol University Press

Int'l Symposium On Exchange of Astronomy between China and Other Countries

انفرادی

12

From Jamal-al-Din of Maragheh Observatory to Shoujing of Shangdu Observatory

مقاله کامل به انگلیسی

مارس 2001

Int'l Conference on Commemoration of 800th Birth of Nassir-al-Din Toosi مراغه-ایران (کنفرانس بین المللی)

انفرادی

13

An Improved Multicrystal for PET

مقاله پوستر

نوامبر 1991

Nuclear Science Symposium (NSS). Santa Fe, New Mexico, USA آمریکا

سه نفر (نفر اول)

14

A New Method for Solving the Schrodinger Equation by δ-Dirac Functions

مقاله پوستر

ژولای 2002

Int'l Conference On Theoretical Physics UNESCO Paris

سه نفر (نفر اول)

15

Monte Carlo Simulation of Light Transportation in Scintilator Detectors

مقاله کامل

سپتامبر

2002 (20-25)

کنفرانس بین المللی CMMSE 2002 Alicante, Spain

پذیرفته شده برای ناشرین  World Scientific

چهار نفر (نفر سوم)

16

Maison des Sciences in Iran

+Imam Reza Astronomical Museum

کنفرانس عمومی

اکتبر 2005

پاریس

سال جهانی فیزیک 2005 آکادمی علوم پاریس

 

17

The Role of Silk Road and Transporting Science from East to West

چکیده مقاله

باکو-آذربایجان

کنفرانس بین المللی تاریخ علم

باکو-آذربایجان

 

18

The Ladder of Heaven

پژوهشی (تاریخ علم) چکیده مقاله

اکتبر 2004

پنجمین کنفرانس بین المللی روی نجوم شرق (ICOAS)

چیانگ می-تایلند

دو نفر (نفر اول)

19

The Celestial Cartographies Of  Sufi

گردآوری (تاریخ علم) چکیده مقاله

اکتبر 2004

پنجمین کنفرانس بین المللی روی نجوم شرق (ICOAS)

چیانگ می-تایلند

انفرادی

20

Construction of Burning Mirror (Abul-Wafa-Buzjani)

پژوهشی (تاریخ علم) چکیده مقاله

اکتبر 2004

 (ICOAS)

چیانگ می-تایلند

دو نفر (نفر اول)

21

خوارزمی و کاشی بنیانگذاران علم کامپیوتر در جهان

گردآوری (تاریخ علم) چکیده مقاله

اکتبر 2004

انگليسی

 (ICOAS)

چیانگ می-تایلند

سه نفر (نفر اول)

22

برج رادکان یا قدیمیترینرصدخانه خورشیدی

پژوهشی (تاریخ علم) چکیده مقاله

اکتبر 2004

انگليسی

 (ICOAS)

چیانگ می-تایلند

سه نفر (نفر دوم)

23

اخترفیزیکدانان قدیمی پارسی در چین

گردآوری (تاریخ علم) چکیده مقاله

اکتبر 2004

انگليسی

(ICOAS)

چیانگ می-تایلند

دو نفر (نفر اول)

24

توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی

پژوهشی

اکتبر 2002

انگليسی

چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن هسته ای یوگوسلاوی

سه نفر (نفر دوم)

25

 

 

مطالعه ناهمسانگردی توزیع زاویه ای و پارامترهای اینرسی پاره های 

شکافت القایی در انرژیهای حدود سد شکافت232Th,233U

پژوهشی

تابستان 2003

انگليسی

Int'l Conference on Nuclear Reactions

مسکو-روسیه

سه نفر (نفر اول)

 

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07